D岷 H贸a D岷籵 DOTP (Aekyung) (Neo - T)

C脭NG TY TNHH TH漂茽NG MAI D峄奀H V峄 PH脕T TRI峄侼 XU岷 NH岷琍 KH岷║ HT

httrading84@gmail.com

0865 999 729 - 0989 155 317 - 0901 328 899

C脭NG TY TNHH TM-DV Ph谩t tri峄僴 xu岷 nh岷璸 kh岷﹗

D岷 H贸a D岷籵 DOTP (Aekyung) (Neo - T)

饾悆饾悮虃虁饾惍 饾悋饾惃饾悮虂 饾悆饾悶虊饾惃 饾悆饾悗饾悡饾悘 -
Neo - T(Dioctyterephthalate)

T锚n g峄峣: Dioctyterephthalate ho岷穋 Bis(2-ethylthexyl) terephthalate
Xu岷 x峄: Korea
H茫ng: Aekyung
膼贸ng g贸i: 200kg/ Phuy s岷痶

峄╪g d峄g ch铆nh 膽峄 l脿m ho谩 d岷籵 (m峄乵) cho ng脿nh s岷 xu岷 nh峄盿 PVC ho岷穋 Cao Su.
Kh么ng gi峄憂g nh瓢 DOP C贸 ch峄゛ Phthalate (Ch岷 g芒y ung th瓢) v脿 b峄 c岷 峄 nhi峄乽 qu峄慶 gia tr锚n th岷 gi峄沬.

-D岷 HO脕 D岷篛 DOTP THAY TH岷 HO脌N TO脌N CHO DOP-

D岷 DOTP an to脿n v峄沬 con ng瓢峄漣 v脿 膽峄檔g v岷璽, kh么ng ch峄゛ Phthalate.
膼岷 ti锚u chu岷﹏ Rohs&Reach.
  • Li锚n h峄
  • 271

饾悆饾悮虃虁饾惍 饾悋饾惃饾悮虂 饾悆饾悶虊饾惃 饾悆饾悗饾悡饾悘聽
Neo - T(Dioctyterephthalate)

T锚n g峄峣: Dioctyterephthalate ho岷穋 Bis(2-ethylthexyl) terephthalate
Xu岷 x峄: Korea
H茫ng: Aekyung
膼贸ng g贸i: 200kg/ Phuy s岷痶

峄╪g d峄g ch铆nh 膽峄 l脿m ho谩 d岷籵 (m峄乵) cho ng脿nh s岷 xu岷 nh峄盿 PVC ho岷穋 Cao Su.
Kh么ng gi峄憂g nh瓢 DOP C贸 ch峄゛ Phthalate (Ch岷 g芒y ung th瓢) v脿 b峄 c岷 峄 nhi峄乽 qu峄慶 gia tr锚n th岷 gi峄沬.

-D岷 HO脕 D岷篛 DOTP THAY TH岷 HO脌N TO脌N CHO DOP-

D岷 DOTP an to脿n v峄沬 con ng瓢峄漣 v脿 膽峄檔g v岷璽, kh么ng ch峄゛ Phthalate.
膼岷 ti锚u chu岷﹏ Rohs&Reach.

M峄峣 th么ng tin vui l貌ng li锚n h峄:

膼峄媋 ch峄:聽聽147 Nguy峄卬 C峄璾 膼脿m, P. T芒n S啤n Nh矛, Q. T芒n Ph煤, TP. HCM

Email:聽聽httrading84@gmail.com

膼T:聽聽0865 999 729 / 0989 155 317聽

Website:聽聽聽httrading.com.vn

S岷 ph岷﹎ c霉ng lo岷
Kho
C脭NG TY TNHH TM-DV Ph谩t tri峄僴 xu岷 nh岷璸 kh岷﹗